Dé Identity management tool voor het PO & VO

ECK-ID in combinatie met Identity management helpt scholen met veilige gegevensuitwisseling

Het ECK iD helpt scholen gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Scholen hoeven minder persoonsgegevens te delen rond het bestellen en gebruiken van digitale leermiddelen en toetsen.

Voor digitaal leren werken systemen van scholen en leveranciers samen. Dat begint op school met het Leerling Administratie Systeem (LAS) zoals Magister / Somtoday. In het LAS worden leerlingen geregistreerd en krijgen ze een ECK iD.

Het LAS geeft de leerling gegevens door aan de Elektronische Leer Omgeving (ELO) die tevens als Identity Provider (IDP) fungeert. De IDP is het systeem dat leerlingen een digitale identiteit geeft. Hierdoor wordt de ELO het systeem dat leerlingen een mogelijkheid biedt tot het volgen van digitale lessen en de hieraan gekoppelde digitale leermiddelen. Een voorbeeld van een ELO is It’s learning. Voor het aanvragen van digitale leermiddelen is het ECK-iD benodigd en deze moet in de keten aanwezig zijn.

Tussenschakel ID’s regelen voor It’s Learning

Omdat It’s Learning geen directe koppeling heeft met de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een tussenschakel nodig om ID’s te regelen. EduLinQ is zo’n tussenschakel die dit mogelijk maakt.

Gebruik je als VO-school It’s learning, dan wil je jouw tussenschakel goed en veilig geregeld hebben. 

Wat is de rol van EduLinQ als tussenschakel voor ECK iD?

EduLinQ leest Magister of Somtoday uit en zorgt ervoor het ECK iD wordt weggeschreven naar It’s Learning.

Wil een leerling inloggen op een leermiddel dan stuurt de ELO / IDP een toegangsverzoek aan de Entreefederatie. Deze controleert de identiteit. Is alles in orde, dan gaat het toegangsverzoek door naar de aanbieders van leermiddelen zoals distributeurs en uitgeverijen.

Zie hieronder een schematische weergave tussen de LAS en de uiteindelijke aanbieders van de leermiddelen.

Onze hulp gebruiken?

Bij EduLinQ werken we proactief samen met de werkgroep ECK iD. Daarmee is EduLinQ het best passende Identity management systeem voor de moderne digitale school.

Hulp nodig bij de implementatie? Koppel je ID nu eenvoudig met al je schoolsystemen…

Neem vandaag nog contact met ons op: T. 053 – 20 30 404 of [email protected]

Let's Connect

Meer weten of vragen over EduLinQ? 

We horen graag van je!

Let's connect

Meer weten of vragen over EduLinQ? We horen graag van je!

Met één wachtwoord inloggen in heel veel schoolsystemen.

Download nu de brochure