Dé Identity management tool voor het PO & VO

Voordeel 10: AVG-proof: bescherming van privacygevoelige gegevens

Voordeel 10 van het ‘Digitaal aanmeldportaal voor nieuwe leerlingen’: AVG-proof, bescherming van privacygevoelige gegevens

Het AVG-proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aanmeldportaal voldoet aan strikte privacyrichtlijnen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van privacygevoelige gegevens te garanderen.

Hieronder volgen enkele belangrijke aspecten van het digitaal aanmeldportaal en hoe we omgaan met privacygevoelige gegevens:

Het aanmeldportaal is duidelijk en transparant over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Dit wordt vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst tussen de school en EduLinQ.

  • Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de privacygevoelige gegevens. Het aanmeldportaal heeft sterke controlemechanismen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de gegevens.
  • Alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het aanmeldingsproces worden verzameld. Overbodige of niet-relevante gegevens worden niet opgevraagd of opgeslagen.
  • Door geavanceerde beveiligingsmaatregelen toe te passen, zorgen we ervoor dat gegevens veilig worden bewaard.
  • Gegevens bewaren we alleen voor de noodzakelijke periode en we slaan de gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is. Dit leggen we vast met de school.
  • We hebben procedures voor het omgaan met datalekken en inbreuken op de gegevensbeveiliging. In het geval van een datalek worden de betrokkenen en de relevante autoriteiten tijdig op de hoogte gesteld.

AVG-proof aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen

Het AVG-proof aanmeldportaal neemt de nodige maatregelen om privacygevoelige gegevens te beschermen en voldoet aan de wettelijke vereisten van gegevensbescherming. Het zorgt ervoor dat de privacy van leerlingen wordt gerespecteerd en dat hun gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt.

Wil je hier meer over weten, stuur dan een email naar [email protected] en we nemen contact met je op. Graag plannen we een belafspraak of Teamssessie in. Bellen kan ook: 053 – 20 30 404 (optie 2)

EduLinQ is een initiatief van Brite

Let's Connect

Meer weten of vragen over EduLinQ? 

We horen graag van je!

Let's connect

Meer weten of vragen over EduLinQ? We horen graag van je!

Met één wachtwoord inloggen in heel veel schoolsystemen.

Download nu de brochure